“We hebben onze nieuwe weg gevonden!”

“Laten we eerlijk zijn, 2023 was een uitdagend jaar waarin we moeilijke strategische keuzes gemaakt hebben. Gelukkig zijn we met deze keuzes de juiste weg ingeslagen en gingen we eind 2023 in een opwaartse lijn. Er is veel meer rust in de tent! Maar waar we vooral blij mee zijn, is het positievere klant- en medewerkerssentiment. Dat vormt ook de basis voor onze doelen in 2024: de klant en medewerker centraal stellen. We hebben elkaar beter leren kennen en dat zetten we nu voort!”, aldus Joost en Tom. In deze column nemen Tom en Joost je mee in de ontwikkelingen binnen Missing Piece.

2024 staat voor: we care, we can, we will together

Binnen Missing Piece is hard gewerkt aan de plannen voor 2024. In deze plannen wordt vooral de menselijke kant van de organisatie benadrukt. We stellen klanten centraal, maar dit betekent ook dat de cultuur binnen Missing Piece hierop ingericht moet zijn. Tom: “We zijn in december 2023 met cultuursessies begonnen waarin we onze slogan ‘we care, we can, we will together’ met elkaar doorleven en vertalen naar onze dagelijkse werkzaamheden door de hele organisatie. Het ‘care’ element zit sterk in onze dienstverlening naar onze klanten. We investeren continu in onze dienstverlening en klantrelaties, maar natuurlijk ook in onze medewerkers. Daarnaast heerst er een sterke ‘can’ en ‘will’ mentaliteit in het team: iedereen is gedreven en samen gaan we ervoor! We zijn veel met elkaar in gesprek over wat we willen bereiken, zowel op organisatieniveau als op individueel niveau. Dit jaar bouwen we goed door op de menselijk kant van de organisatie.”

Nieuwe klant-georiënteerde teams

Vanaf januari is Missing Piece ook gestart met klant-georiënteerde teams, ook wel klantteams. Joost: “Om de relatie met onze klanten te verbeteren, hebben we klantteams ingevoerd. Dit betekent dat elk team een vaste set aan klanten heeft. Het team kent de klanten daardoor nog beter en de lijnen zijn kort, waardoor de klantintimiteit wordt verhoogd. Vanuit daar ontstaat wederzijds begrip en dat is waarvoor we het doen. We willen de klantbeleving begrijpen, zodat we de juiste dingen kunnen doen.”

Future proof werkplekconcept

Natuurlijk zijn we niet alleen met de menselijke kant bezig geweest, want ‘wat’ we leveren moet minstens zo goed zijn. Tom: “In 2023 hebben we onze moderne werkplekpropositie vormgegeven: technisch, organisatorisch en het beheer daarvan. Met onze Live Workspace hebben we echt een kwalitatief goede en future proof werkplekconcept gecreëerd. Vooral security hebben we naar een hoger niveau getild. We zijn in lijn met wet- en regelgeving anno 2024, onze ISO certificering is op orde en we hebben onze SOC 2 verklaring behaald. We merken door de verbeterde dienstverlening dat steeds meer klanten zeggen: ‘Kom maar door met de transitie naar de Live Workspace’.

Meer rust en meer controle

Al met al hebben de soms moeilijke keuzes tot meer rust en controle geleid. Joost: “We begonnen ooit met het oplossen van problemen en nu voorkomen we vooral problemen. De verbeteringen in onze service hebben geleid tot 80% minder meldingen van incidenten. Ook is het gemiddelde cijfer voor onze servicedesk gestegen van een 7 in 2023 naar een 8 in het begin van 2024. We zijn op veel vlakken een stijgende lijn, daar hebben we hard voor gewerkt en zijn we ook trots op.”

Focus van binnen naar buiten

Tom: “In 2023 hebben we intern zaken op orde gebracht, in 2024 richten we ons naar buiten toe. Er gebeurt een hoop wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van software en automatiseringen, en dat laten we natuurlijk niet aan ons voorbijgaan! We blijven onszelf continu ontwikkelen, zodat we de IT-partner voor onze klanten zijn die al hun wensen en ideeën realiseert, en al hun zorgen ontneemt.”

Lees al onze cases.