HomeNieuwsIn de digitale transformering blijft het belang...

In de digitale transformering blijft het belang van customer intimacy onverminderd voorop staan

In de digitale transformering blijft het belang van customer intimacy onverminderd voorop staan

“In nauwe samenwerking met de klant blijven wij innovaties van voldoende voeding voorzien.”

Terugkijkend op een geslaagde am:dag vertelt Lex de Bruijn, algemeen directeur van ICT-bedrijf Missing Piece, in een kort vraaggesprek over marktontwikkelingen, uitdagingen en het maken van het verschil.

Wat ziet u momenteel als de meeste relevante trend(s) in de markt?
“Dat heeft alles te maken met de digitale ontwikkelingen die wij alleen maar zien voortzetten en intensiveren. Door de verregaande digitale transformatie van onze klanten, groeit ook de invloed van Microsoft-producten bij hen, waar de toenemende dominantie van Microsoft in de kantoorautomatisering veel impact heeft in de MKB-sector. Wij proberen onze dienst daar zoveel mogelijk op aan te passen en willen de brug blijven, en nog meer worden, tussen de functionele vragen en de producten van Microsoft. Door ons partnership met Microsoft zitten wij vooraan in de trein om de innovaties die daar vandaan komen zo snel mogelijk van toepassing te krijgen op onze klant.”

“Wij bieden al jaren de beste desktop voor financieel dienstverlenende bedrijven, maar zitten tegelijkertijd natuurlijk niet stil. Op basis van verdere digitalisering ondergaat ons MP-platform continu upgrades. Daarom zullen MP 3.0/3.1/3.2 de komende jaren verder worden uitgebreid met functionaliteiten, zodat we de goede naam die Missing Piece in de markt heeft ook in de toekomst kunnen blijven waarmaken.”

Over toekomst gesproken; wat is voor Missing Piece volgend jaar de grootste uitdaging?
“De digitale transformering brengt een aantal netwerkcomponenten naar een hoger niveau toe. Daar bedoel ik mee dat een aantal dingen niet meer op lokale servers zullen worden geïnstalleerd, maar geboden worden door partijen als Microsoft en Amazon. Ook wíj zullen de desktop ten behoeve van de diensten van onze klanten weer moeten gaan aanpassen op die ontwikkeling.”

“De grootste uitdaging ligt dus op het gebied van aanpassing van de infrastructuur aan de digitale transformering die onze klanten ondergaan. Dat betekent dat wij eind 2019, begin 2020 de levensfase van onze MP 2.0 gaan beëindigen en dat al onze klanten voor het einde van het tweede kwartaal in 2020 overgezet zullen zijn op MP 3.0, die zowel aan de voor- als aan de achterkant een compleet nieuwe omgeving zal hebben. Daarnaast zullen wij ons communicatieplatform van Skype voor bedrijven verder professionaliseren en uitbreiden met functionaliteiten.”

“Overigens komt vanaf het eerste kwartaal MP 3.1 al beschikbaar, waarbij wij ook klanten binnen de private cloud kunnen bedienen met office 365 en de daarbij beschikbare Microsoft Software. Eind tweede kwartaal komt voor de klanten, waar dat wenselijk is, MP 3.2 beschikbaar, waarbij wij de klanten of delen van onze klanten kunnen bedienen die louter werken in de public cloud.”

Hoe probeert Missing Piece naast innovatieve projecten en verbeteringen nog meer het verschil te maken?
“Wij hebben als strategie eigenlijk al vanaf dag één dat customer intimacy leidend moet zijn bij alles wat we doen. Om zo dicht mogelijk bij onze klant te blijven, investeren wij daar veel tijd en energie in, zodat we met customer intimacy dat stapje voor blijven op de rest. Hier maken onder meer accountmanagement en persoonlijke aandacht een belangrijk deel van uit, maar op een breder vlak gaat het er vooral om dat onze hele organisatie doordrenkt is van kennis van de branche. Anders gezegd, de kennis van de markt bepaalt of iets wel of niet succesvol, snel en compleet geïmplementeerd gaat worden. Door echt te luisteren naar de klantbehoeftes en deze mee te nemen in onze innovatiestraat, kunnen wij innovaties van voldoende voeding blijven voorzien.”

Lex de Bruijn: “Customer intimacy is bij ons geen cliché, maar strategisch verheven tot topprioriteit.”