HomeICT-oplossingen

ICT-oplossingen

Technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Missing Piece zit bovenop de veranderingen en vertaalt nieuwe mogelijkheden in de beste toekomstgerichte oplossingen.

Missing Piece is een Microsoft cloud specialist en staat achter de kwaliteit van de Microsoft diensten. Onze focus op de moderne ICT met een modern ingerichte werkplek geeft onze klanten veel voordelen op het gebied van productiviteit, veiligheid en innovatie.

Wij hebben een Moderne Werkplek ontwikkeld, waarbij de volledige ICT infrastructuur wordt uitbesteed aan Missing Piece. Deze moderne werkplek omvat Microsoft 365 met Teams eventueel aangevuld met Teams telefonie. 

Wij voeren door middel van verschillende cloud oplossingen een heldere propositie. De generieke invulling van deze propositie geeft de mogelijkheid om bij innovatie snel nieuwe ontwikkelingen in de praktijk uit te rollen. U bent bij ons verzekerd van de juiste hardware, netwerkverbindingen en hosting van de door u benodigde software. Start er een nieuwe medewerker, dan zorgen wij voor de juiste ICT-inrichting en beheren wij de werkplek. 

Wij combineren onder meer werkplekbeheer, hosting, netwerkbeheer, Microsoft Teams, Microsoft 365, Teams Telefonie met daarbij focus op security en zetten ICT in om voor u rendement te kunnen realiseren. Onze specialistische kennis van diverse branches en onze keuzes voor gerenommeerde technieken zetten wij doelgericht in om voor u meerwaarde te bieden.

Customer intimacy

Missing Piece heeft als strategie dat customer intimacy leidend moet zijn bij alles wat we doen. Om zo dicht mogelijk bij u als klant te blijven, investeren wij daar veel tijd en energie in. Hier maken onder meer accountmanagement en persoonlijke aandacht een belangrijk deel van uit. Zelfs ondanks onze sterke groei van jaren lang meer dan 20% per jaar, blijven wij door goed accountmanagement in staat de customer intimacy op hoog niveau te houden. Op een breder vlak gaat het er vooral om dat onze hele organisatie kennis heeft van uw branche. Door echt naar uw behoeften te luisteren en deze mee te nemen in onze innovatiestraat, kunnen wij innovaties van voldoende voeding blijven voorzien.

Onze voordelen in het kort:

  • Branchespecifieke kennis. 

  • Al meer dan 5000 gebruikers in uw branche. 

  • Veiligheid. 

  • Benaderbaarheid; uw data vanaf elke locatie tot uw beschikking. 

  • De complexiteit en nieuwe ontwikkelingen aangaande ICT nemen wij voor u uit handen. 

  • Geen additionele kosten voor het uitvoeren van updates op uw applicaties. 

  • Eén Servicedesk voor technische vragen. 

  • Door onze propositie is er de mogelijkheid om bij innovatie snel nieuwe ontwikkelingen in de praktijk uit te rollen. 

Onze diensten